Thursday, May 06, 2010

TATABAHASA: APABILA GURU BESAR DIGANDAKAN...

Beberapa hari yang lalu, saya telah dihubungi oleh seorang guru, dan beliau bertanya tentang penggandaan kata majmuk, guru besar. Menurut guru tersebut, ada rakannya yang menyatakan bahawa kata majmuk "guru besar", apabila digandakan akan menghasilkan "guru besar-guru besar".

Saya menyatakan bahawa penggandaan demikian tidak tepat. Berdasarkan Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga (hlm. 74 - 75), contoh yang diberikan ialah:
alat-alat tulis/gambar-gambar rajah/balai-balai raya/kapal-kapal terbang/suku-suku kata/garis-garis pusat/jirim-jirim organik/model-model linear/Menteri-Menteri Besar/Naib-Naib Canselor/Penolong-Penolong Pendaftar/Ketua-Ketua Menteri.

Rumusnya: Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja.

Kecualian: Penggandaan melibatkan keseluruhan unsur apabila melibatkan kata majmuk yang telah mantap. Contoh:
pesuruhjaya-pesuruhjaya
warganegara-warganegara
tandatangan-tandatangan
jawatankuasa-jawatankuasa
setiausaha-setiausaha

Penyelesaian: Masalah guru tersebut dapat diselesaikan sekiranya kita berpegang pada rumus, seperti yang ditentukan oleh Tatabahasa Dewan.
Salah: guru besar-guru besar
Betul: guru-guru besar

Monday, May 03, 2010

TATABAHASA: MEMBERI DAN MEMBERIKAN

AYAT YANG SALAH
1. Saya memberi susu kepada kucing itu.
2. Mereka memberi pandangan tentang perkara tersebut.
3. Dia memberi sepotong kek kepada saya.
4. Saya diberikan sehelai kertas.
5. Mereka diberikan peringatan yang terakhir.

AYAT YANG BETUL
1. Saya memberikan susu kepada kucing itu.
2. Mereka memberikan pandangan tentang perkara tersebut.
3. Dia memberikan sepotong kek kepada saya.
4. Saya diberi sehelai kertas.
5. Mereka diberi peringatan yang terakhir.

KEGIATAN BULAN APRIL 2010

Terima kasih kepada semua pihak yang mengundang saya sebagai penceramah dan pembimbing dalam kursus bahasa yang diadakan sepanjang bulan April 2010 yang lalu.
1. 5 - 7 April 2010 - Perkampungan Penulis Muda Negeri Johor (Gunung Pulai) - DBPWS/JPNJ
2. 17 April 2010 - Teknik Menjawab Soalan BM UPSR (SK Mount Austin/SK Kangkar Tebrau)
3. 19 April 2010 - Kursus Tatabahasa (Hospital Permai JB)
4. 27 April 2010 - Kursus Penulisan Tesis kepada Buku (Hotel Suria City, JB) - DBPWS