Monday, June 13, 2011

PAKAIAN ANDA DAN SIAPA ANDA....

Pandangan Masyarakat terhadap Etika Berpakaian

  • tahap ekonomi
  • tahap pendidikan
  • tahap sosial
  • kebolehpercayaan
  • tingkah laku moral
  • kejayaan dan masa depan

No comments: