Monday, January 28, 2013

8 JAM KETIGA...

Setiap orang memiliki 24 jam sehari semalam. 8 Jam pertama untuk bekerja. 8 Jam kedua untuk beristirahat, beribadat, dan menguruskan diri dan keluarga. 8 Jam ketiga dikatakan landasan untuk kita memanfaatkan ruang dan kesempatan yang ada untuk menyejahterakan kehidupan kerana 8 Jam ketiga ini bakal menentukan siapa kita sebenarnya...! Saya terlalu percaya dengan kenyataan ini. Lakukanlah sesuatu untuk memastikan 8 Jam ketiga tidak berlalu dengan sesia....

1 comment:

RAR said...

Uji Cuba...
-RAR