Tuesday, April 05, 2011

TATABAHASA: MEMINJAM, MEMINJAMI, DAN MEMINJAMKAN

1. Pelajar yang berada di perpustakaan itu akan meminjam buku sebelum pulang. 2. Pelajar di sekolah itu tidak perlu untuk membeli semua buku yang diperlukan kerana perpustakaan dapat meminjami mereka. 3. Pelajar itu meminjamkan buku kepada rakan karibnya. Huraian Berdasarkan ketiga-tiga ayat contoh di atas, jelaslah bahawa perkataan pinjam apabila menerima imbuhan tertentu yang berbeza akan menghasilkan makna yang berlainan juga. Perkataan meminjam bermaksud ”menggunakan barang orang lain untuk sementara waktu, minta pinjam”. Perkataan meminjami bermaksud ”memberi pinjam kepada”, manakala perkataan meminjamkan bermaksud ”memberikan barang dan lain-lain untuk dipinjam”.

No comments: