Sunday, January 24, 2010

ISTILAH DALAM BAHASA MELAYU (ISTILAH KOMPUTER) - SIRI KEEMPAT


1. access - CAPAIAN
2. bench mark - TANDA ARAS
3. cursor - KURSOR
4. data base - PANGKALAN DATA
5. download - MUAT TURUN
6. end user - PENGGUNA AKHIR
7. font - FON
8. hardware - PERKAKASAN
9. integrated circuit - LITAR BERSEPADU
10. local area network - RANGKAIAN KAWASAN SETEMPAT
11. pause - JEDA
12. portal - PORTAL
13. real time - MASA NYATA
14. software - PERISIAN
15. sort - ISIH

2 comments:

Rusdi Abd Rahman said...

Cikgu,
Menunggu juga istilah-istilah terbaharu dalam arena muzik, mungkin ada istilah terkini yang belum sempat dirakam dan disiarkan oleh DBP sama ada dalam daftar istilah dan kamus.

Azhar Salleh said...

Salam RAR,
Insya-Allah, atas permintaan tuan, saya akan berusaha untuk menggali istilah dalam bidang muzik, nanti. Saya percaya sedikit usaha yang dilakukan, besar manfaatnya kepada kita semua.