Monday, November 17, 2008

MERENUNG NASIB BAHASA MELAYU

PENDAHULUAN
* sejak abad ke-7, BM menjadi bahasa kerajaan, bahasa perdagangan, bahasa pengajian agama, dan lingua franca bagi Kepulauan Melayu di bawah kerajaan Sriwijaya
* BM mencapai puncak kegemilangan sebagai bahasa tamadun Melayu baharu pada zaman Kesultanan Melaka sekitar abad ke-13 hingga abad ke-19

Francois Valentijn menyatakan bahawa:~ BM dituturkan oleh seluruh kepulauan Melayu dan di segala negeri Timur~ bahasa yang difahami oleh setiap orang ~ setaraf dengan bahasa Perancis, Latin, bahasa lingua franca di Itali, dan Levant~ tidak mungkin akan kehilangan jejak jika memahaminya~ difahami di Parsi sehingga Filipina

KELUNTURAN MARTABAT BAHASA MELAYU
- dilunturkan oleh penjajah- menjadi bahasa vernakular- dasar pecah belah dan perintah- sistem pentadbiran disekularkan- BM menjadi bahasa pengantar yang terbatas bidang ilmu- perencanaan Inggeris untuk menyekat kewibawaan anak watan

- Penyata Razak 1956 dan Penyata Rahman Talib 1960 menetapkan dasar pendidikan kebangsaan dengan berteraskan penggunaan BM sebagai bahasa pengantar utama

BM telah menjadi asas pembinaan negara yang penting melalui tiga fungsi utama:
a) bahasa kebangsaan
b) bahasa rasmi
c) bahasa ilmu

PERMASALAHAN DAN SENARIO SEMASA
- mengalami kemerosotan dalam dua aspek
a) aspek taraf
b) aspek mutu bahasa

Kemerosotan dalam aspek taraf
~ penyempitan penggunaan BM dalam bidang yang telah ditetapkan penggunaannya oleh undang-undang~ BM akan kehilangan nlai ilmu, khususnya dalam bidang sains dan teknologi

Kemerosotan dalam aspek mutu bahasa
~ kurang peka terhadap bentuk BM yang baku dan rasmi dalam konteks bidang yang rasmi~ penularan bahasa rojak, bahasa sms, bahasa sembang internet menjadikan BM kehilangan darjat dan citra sebagai bahasa budaya tinggi~ mengutamakan bahasa asing dalam penamaan kawasan awam

Senario yang membimbangkan
1) penghayatan penjawat awam kurang memuaskan dalam situasi rasmi seperti mesyuarat, pekeliling, majlis rasmi
2) penguatkuasaan yang tidak tegas dalam sektor tertentu seperti di tempat awam dan media penyiaran
3) peranan BM semakin mengecil dalam pendidikan melalui dasar pengajaran subjek berteraskan sains dan matematik
4) keghairahan yang berlebihan akibat gelombang globalisasi dalam penggunaan bahasa asing
5) budaya berbahasa Melayu tidak mantap akibat persepsi yang rendah terhadap BM yang dianggap tidak berkolerasi dengan taraf sosial dan tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi
6) kenyataan yang merendahkan taraf BM dan menghakis keyakinan masyarakat

LANGKAH MENINGKATKAN MARTABAT BAHASA MELAYU
1) Penegasan dasar bahasa dan penguatkuasaan dasar bahasa secara bersepadu
2) Pindaan dan peluasan peruntukan akta yang berkaitan
3) Pengayaan khazanah ilmu dan persuratan dalam BM
4) Pembudayaan BM melalui sistem pendidikan
5) Komponen bahasa dan persuratan dalam pelbagai program negara
6) Modul bahasa dan persuratan dalam program latihan jabatan
7) Pemantauan berterusan dalam bidang penyiaran dan media massa
8) Program pemasyarakatan bahasa kebangsaan bertaraf kebangsaan

PENUTUP
~ pembangunan negara yang hakiki dan bersepadu hanya tercapai apabila semua bidang yang penting diberi perhatian yang saksama, termasuk dalam bidang bahasa dan budaya~ kerjasama semua pihak amat diperlukan

KESIMPULANNYA, BAHASA MELAYU MAMPU MENJADI BAHASA YANG BERWIBAWA DAN DIYAKINI SEKIRANYA DASAR BAHASA DIPERTEGAS, DIPERKUKUH, DAN DIPERKEMBANG!

No comments: