Sunday, November 30, 2008

TATABAHASA: HURUF BESAR ATAU HURUF KECIL

PENGGUNAAN TANDA BACAAN YANG SALAH
*Guru itu mengajarkan subjek bahasa Melayu .
*Rakyat di negara ini sepatutnya menguasai Bahasa Melayu dengan baik.
Huraian:
Kekeliruan sering timbul apabila pengguna bahasa tidak dapat menentukan huruf kecil atau huruf besar secara tepat. Dalam ayat (1), Bahasa Melayu merupakan kata nama khas kerana menjadi satu subjek yang khusus, manakala dalam ayat (2), bahasa Melayu lebih bersifat umum. Oleh sebab itu, huruf b pada frasa bahasa Melayu perlu ditulis dengan huruf kecil. Begitu juga bagi penggunaan frasa bahasa Inggeris yang menggunakan peraturan yang sama. Ayat di atas perlu dibetulkan seperti ayat di bawah:
1. Guru itu mengajarkan subjek Bahasa Melayu .
2. Rakyat di negara ini sepatutnya menguasai bahasa Melayu dengan baik.

No comments: