Tuesday, November 25, 2008

TATABAHASA: SEJARAH RINGKAS SISTEM EJAAN RUMI

Rancangan Pembakuan
Rancangan pembakuan Sistem Ejaan Rumi Bahasa Melayu bermula pada tahun 1904 dan disempurnakan pada tahun 1972.

Sistem ejaan rumi yang pernah wujud:
a) Sistem Ejaan Wilkinson (1904) – ejaan sekolah Melayu di Malaya
b) Ejaan Za’ba (1949) – ejaan sekolah hingga 1972
c) Sistem Ejaan Fajar Asia (1945 – 1954) – ejaan majalah Fajar Asia
d) Ejaan Rumi Kongres 1956 – ejaan Asas 50 (Angkatan Sasterawan ’50)
e) Kaedah Ejaan PBMUM (Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya) – ejaan majalah
Bahasa

Penyelarasan dan Pelaksanaan
Penyatuan ejaan rumi antara bahasa Melayu di Malaysia dengan yang di Indonesia bermula pada tahun 1959. Walau bagaimanapun, ejaan yang disetujui bersama-sama, iaitu Ejaan Malindo pada tahun 1959 ini tidak dapat dilaksanakan. Persetujuan tentang Sistem Ejaan Rumi Bersama yang ditandatangani pada 27 Jun 1967 telah diisytiharkan penggunaannya serentak di Malaysia dan Indonesia pada 16 Ogos 1972. Di Malaysia, sistem ini dikenal sebagai Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Melayu.

1 comment:

lyndadyana said...

bgos la...
skg kene wat asgmnt sis. ejaan rumi..