Thursday, December 04, 2008

BAHASA: KESANTUNAN BAHASA

PENGENALAN
(1) Kesantunan berbahasa ialah timbang rasa yang kita berikan kepada orang yang mendengar kita bercakap dan merujuk kepada sifat-sifat bahasa yang membolehkan kita menolak permintaan seseorang tanpa menyinggung hatinya.
(2) Kesantunan berbahasa dapat diwujudkan dengan mengelakkan daripada berlakunya bentuk-bentuk kebiadapan berbahasa seperti komunikasi bertulis terlalu ringkas, sindiran, berpura-pura, marah, curiga, menghina, menuduh tanpa bukti, terlampau memuji, melebih-lebihkan pengiktirafan, cakap berbelit-belit.
(3) Orang Melayu menggunakan bahasa sapaan dan kata ganti nama diri ketika berkomunikasi.
(4) Status merupakan faktor penting dalam penggunaan bahasa sapaan dan kata ganti nama diri digunakan terutamanya dalam pergaulan dengan orang berdarjat tinggi, manakala dalam konteks pergaulan biasa, umur dan jarak perhubungan menjadi faktor utama.
(5) Penggunaan nama-nama panggilan kekeluargaan dan bahasa sapaan mencerminkan kedudukan seseorang itu dalam susunan kekeluargaan dan kedudukannya dalam masyarakat.
(6) Bahasa sapaan berdasarkan pangkat atau status seseorang dalam masyarakat merujuk kepada gelaran pergaulan formal, gelaran warisan, gelaran kurniaan kerajaan, gelaran kurniaan ikhtisas, dan gelaran keagamaan.
(7) Dari segi komunikasi, amalan protokol yang mesti dipraktikkan ialah adab berbual, sapaan, penggunaan bahasa di istana, dan panggilan hormat.
(8) Panggilan hormat dikuatkuasakan penggunaannya dalam upacara rasmi ataupun pengacaraan bagi sesuatu majlis yang berasaskan gelaran diraja, gelaran turun-temurun, gelaran kurniaan darjah kebesaran, gelaran kurniaan ikhtisas, dan gelaran keagamaan.
(9) Masyarakat Melayu mempunyai satu aturan atau sistem tertentu berhubung dengan bahasa sapaan dan panggilan hormat dalam majlis rasmi atau upacara rasmi yang dihadiri oleh kenamaan tertentu.

ETIKA SOSIAL
1) Kata etika bermakna prinsip moral atau akhlak dalam hubungan sesama manusia. Prinsip-prinsip ini mempunyai kaitan dengan falsafah hidup yang bersandarkan sistem kepercayaan atau keagamaan.
2) Etika sosial atau etiket ialah tingkah laku dan sopan santun untuk berinteraksi antara individu dengan individu yang lain dalam masyarakat. Etika sosial bertujuan untuk mengeratkan perhubungan di samping menaikkan imej sosial seseorang.
3) Etika sosial turut bermaksud “Satu bentuk, cara, dan upacara yang diwujudkan secara kurang formal tetapi diterima dan diamalkan dalam masyarakat, profesion, dan hubungan rasmi”.
4) Etika sosial merupakan “panduan atau peraturan dalam hubungan sosial dan semua ahli faham akan kelakuan yang sepatutnya diikuti atau diamalkan”.
5) Etika sosial melibatkan tingkah laku yang baik, budi pekerti yang baik, imej sosial yang baik, serta keyakinan diri dan gaya diri yang baik.

PRINSIP KOMUNIKASI ORANG MELAYU
- berhati-hati
- berfikir dahulu
- perkara yang benar
- berkata-kata dengan baik
- jangan menunjuk-nunjuk
- elak berbincang perkara sulit
- jangan bocorkan maklumat sulit
- kritik diri sendiri dahulu
- tanya soalan
- maklumat yang betul

No comments: