Sunday, December 07, 2008

TATABAHASA: MEREKA ATAU MEREKA-MEREKA

AYAT YANG SALAH
1. *Seminar itu dihadiri oleh mereka-mereka yang berpengalaman dalam bidang
bahasa.
2. *Mereka-mereka yang hadir dalam mesyuarat itu terdiri daripada golongan
cendekiawan.

Huraian:
Lazimnya, semua kata ganti nama diri tidak boleh digandakan. Tambahan pula, kata ganti nama diri mereka termasuk dalam golongan kata ganti nama diri orang ketiga dan mendukung maksud jamak. Oleh itu, perkataan mereka tidak boleh digandakan kerana dianggap lewah. Oleh hal yang demikian, ayat di atas perlu dibetulkan seperti yang berikut:
1(a). Seminar itu dihadiri oleh mereka yang berpengalaman dalam bidang bahasa.
2(a). Mereka yang hadir dalam mesyuarat itu terdiri daripada golongan
cendekiawan.

No comments: