Friday, January 23, 2009

TATABAHASA: DUA SUKU JAM ATAU DUA JAM SUKU

AYAT YANG SALAH
*Pelajar itu menunggu rakannya selama dua suku jam.
*Lelaki itu membeli senaskhah majalah dengan harga lima setengah ringgit.
Huraian:
Dalam ayat di atas, kata bilangan tentu perlu diikuti oleh unit (jam, kilogram, dll.) dan seterusnya kata bilangan pecahan. Kata bilangan tentu dua dan lima tersebut perlu diikuti oleh unit dan diikuti kata bilangan pecahan.


AYAT YANG BETUL
1(a). Pelajar itu menunggu rakannya selama dua jam suku.
2(a). Lelaki itu membeli senaskhah majalah dengan harga lima ringgit setengah.


Diharapkan agar para pengunjung blog WITRA dapat menggunakan bahasa Melayu dengan betul dan tepat.

No comments: